4 fantastiske robes (Artifacts) funnet i fire gjennomskinnelige skap i et tårn i Utopia. I det man tar en på, vet man med en gang hvilke egenskaper den innehar:

Du ser deg selv ut fra dine beste egenskaper.
Folk ser deg også ut fra dine beste sider.
Du får lyst til å gjøre godt.
Folk rundt deg får lyst til å gjøre godt.

+5 på encounter reactions
Protection from Evil (+5)
Permanent Negative Plane Protection
Immune to Poison
immune to Disease
Immune to Curse
Permanent Greater Sanctuary (DC 30) (virker ikke på mindless constructs osv. Magic Resistance virker ikke mot Greater Sanctuary. Beskyttelsen slår seg av idet du initierer combat og slår seg på igjen etterpå.)
+50% magic resistance
Robe of AC 20
Regen: +3/round
+4 Initiative
Do not age while wearing (if you wear it a whole day, you do not age the following night even if you tuck it away for the night)

Triggered 120 fot radius spells, antall ganger pr. dag:
Mass Heal X1
Mass Cure Disease X1
Mass Remove Curse X1
Mass Neutralize Poison X1

Hvis man velger å bruke en slik robe, er det en one way street mot Good alignment. Hver gang man bruker triggered powers, beveger man seg nærmere mot Good. Evil har 9 nivåer før man bikker over på Neutral og Neutral har 18 nivåer før man bikker over på Good. Hvis man først har trigget roben EN eneste gang, vil man kunne bli utsatt for Artifact Possession hvis man vil kvitte seg med roben eller gjøre handlinger som skyver alignment bort fra Good. Man kan derimot trygt bruke roben uten å bli utsatt for artifact possession så lenge man ikke bruker triggered powers. Da kan man også trygt skille seg fra den hvis man vil. En slik robe er god, men den tillater å bli brukt av folk med enhver alignment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.